Smart Vision Investment Expo M?s?r 2021'de DeltaFX Varl???

Smart Vision Investment Expo Egypt 2021, Orta Do?u'daki en büyük finans piyasalar? fuar?d?r. Bu sergi 25 ve 26 Ekim 2021'de Kahire'deki Hilton Cairo Heliopolis Hotel'de gerçekle?ecek. DeltaFX brokerinin bu fuara kat?laca??n? gururla duyuruyoruz.

Devam?n? oku

Smart Vision Investment Expo M?s?r 2021'de DeltaFX Varl???

Smart Vision Investment Expo Egypt 2021, Orta Do?u'daki en büyük finans piyasalar? fuar?d?r. Bu sergi 25 ve 26 Ekim 2021'de Kahire'deki Hilton Cairo Heliopolis Hotel'de gerçekle?ecek. DeltaFX brokerinin bu fuara kat?laca??n? gururla duyuruyoruz.

Olaylar

DeltaFX brokeriyle çal??man?n en çekici ve popüler k?s?mlar?ndan biri, mü?terilerin ihtiyaçlar?na g?re tasarlanan bu brokerin etkinlikleri ve kampanyalar?yla ilgilidir. Her etkinli?in ba?lang?ç ??ve biti? tarihlerinin ve kurallar?n?n aç?kland??? bu b?lümde ayr?ca te?vik programlar?m?z? g?rebilir ve bu sayfan?n alt k?sm?nda bir sonraki etkinli?i bizim için belirleyebilirsiniz.

iFX EXPO Dubai 19-20 May?s 2021

FinTech Global B2B Konferans? (iFXEXPO) 19 ve 20 May?s 2021'de Dubai'de düzenlendi. DeltaFX, bu etkinlikteki en güçlü Forex brokerlerinden biri olmaktan memnundu.

DeltaFX kullan?c?lar? için geri ?deme teklifi

Spreadlerin rekabet gücünü g?z ?nünde bulundurarak ve eski DeltaFX broker mü?terilerinin talebi üzerine bu broker, mü?terilerini memnun etmek için bir geri ?deme plan? ile al?m sat?m marjlar?nda indirimler teklif etti.

DeltaFX, Forex EXPO Konferans?na kat?l?yor

Forex EXPO, dünyadaki en büyük FinTech Global B2B konferans?d?r ve birçok broker, birbirleriyle ve mü?terilerle etkile?im kurmak için buna kat?l?r. DeltaFX brokerinin konferansa kat?laca??n? gururla duyuruyoruz

site logo
By providing the most professional trading tools and 24-hour support, Delta FX broker has provided the best possible conditions for forex traders around the world.
point

Contact Information

phone

If you have any questions, feel free to contact our 24/7 support team

mail

Do you need more information? Let's schedule a time to talkClick Here

linkedininstagramtwitteryoutub
point

Markets

Download MT Client

windowsandroidios
point

Learn

Delta colledge

Glossary

FAQ

point

Trading Tools

Copy Trade

Autochartist

Trading Central
Copyrightt ©2023 DeltaFx